Bezpečnost práce je stále aktuálnější. Dbát by na ni měla každá firma, jelikož díky tomu nejenom plní příslušné zákony, ale také má jistotu, že nemusí vyřadit z činnosti klíčové zaměstnance. Právě prevence pracovních úrazů mnohdy vyjde levněji, než případné problémy.

Do popředí se samozřejmě dostávají i nové metody, se kterými přichází firma Visap.cz. Jde o unikátní projektory. Jejich úkolem je promítat na zem různé motivy, jako třeba:

  • Orientační šipky
  • Symboly zákazu vstupu nebo vjezdu
  • Varovné informace

Toto řešení pomalu vytlačuje klasicky nalepené, či varvou realizované prvky BOZP. Proč? I z důvodu, že moderní projektor může fungovat ve třech různých režimech.

Permanentní svícení

Tato možnost nastavení je plnohodnotnou náhradou za dříve využívané prvky upozorňující na rizika. Stále puštěná optická signalizace se tak hodí hlavně ve firmách, které mají buď nepřetržitý provoz, nebo jsou projektory umístěny v místech, kde se stále objevují lidé a tak by bylo celkem neefektivní a také dost rizikové promítání motivu vypínat.

Spínání v časovém intervalu

Ten může být libovolně nastavený, což rozšiřuje možnosti použití. Může jít o zapnutí v době pracovní doby, zatímco mimo ni je signalizace vypnutá. Stejně tak lze nastavit interval související se střídáním směn, kdy je třeba usměrnit chod pracujících. Poté může dojít k vypnutí, jelikož daný úsekem už nikdo nechodí.

Spínání na základě pohybu

Ideální kombinace, jak šetřit energii a eliminovat zbytečné svícení, a zároveň mít jistotu, že v případě potřeby bude tento bezpečnostní systém v provozu. Jedná se o řešení, u kterého je využito pohybových senzorů. Tyto čidla, pokud zaznamenají pohyb v dané oblasti, aktivují projektor a ten ihned rozsvítí daný motiv, ve snaze eliminovat riziko. Čidla mohou být nastavena na různá místa i různé vzdálenosti, stejně jako mohou souviset s pohybem chodců, ale i jakékoliv manipulační techniky.

Related Posts