Jakmile se začne bavit o výškových pracích, tak si většina lidí automaticky vybaví plošiny a jištěné pracovníky, kteří se starají o kvalitu a stav výškových objektů. Jenže ačkoliv je to hlavní částí práce těchto odborníků, tak jsou výškové práce mnohdy i produktem celé řady dalších potřeb.

Dnes se podíváme na některé případy, kdy mohou lidé využít služby odborníků přes výškové práce, aniž by přitom šlo o ty nejstandardnější úkony prováděné na výškových budovách, na které jsme zvyklí pravidelně koukat.

Rizikové kácení porostu

Mezi velice časté, ale pro mnohé netypické, práce se počítá rizikové kácení stromů a porostu. Je tady potřeba zmínit, že rizikové v tomto případu většinou znamená možnost ohrožení jak zdraví osob, tak také majetku.

Typickým příkladem může být, že je potřeba pokácet poškozený strom po bouři. Jenže strom je vzrostlý a je uprostřed zástavby rodinných domků. Co v tento moment můžeme dělat? Nejlepší je povolat experty na výškové práce, kteří pomocí speciální techniky a jištění mohou strom efektivně kácet od shora, díky čemuž se vyhnou riziku pro okolí.

Odstranění nebezpečné sněhové pokrývky

U nás se pochopitelně jedná vyloženě o sezonní záležitost. Během ní jsou ale tyto výškové práce poměrně dost vytěžované celou řadou společností. V rámci nebezpečné sněhové pokrývky se můžeme většinou potýkat s problémy u obchodních domů a podobných objektů, které mají střechu rovnou. Zde je potřeba odborné výškové práce, aby byl sníh vždy odklizen. Jinak hrozí nebezpečí proboření střechy, což v tom nejlepším případě způsobí jen velké škody na majetku, v horším i ohrozí zdraví a životy.

Opravy dilatačních spár výškových budov

Dilatace je ve stavebnictví místo, kde se důležité konstrukční prvky spojují. Typicky může jít právě o panely na vnějšku, ale i v interiéru domu. U dilatací přitom platí důležité pravidlo, že se musí vždy promítnout na vrchní vrstvu, aby byla kdykoliv rychle identifikovatelná. Opravy dilatačních spár jsou výškové práce, které jsou u nás většinou typické pro panelové domy. Průběhem času může docházet k jejich chátrání kvůli podnebným podmínkám, přičemž porušené spáry mohou vyústit v zatékání do domu a zhoršení kvality konstrukce.