Kontejnerová doprava dnes umožňuje mnohem rychlejší přepravu zboží, jelikož odpadá nakládka a vykládka, jako tomu bylo před zavedením kontejnerů. Navíc je přepravované zboží lépe zabezpečeno před poškozením, ale i před odcizením. Kromě automobilové nákladní dopravy se kontejnerů nejvíce využívá při přepravě zboží po železnici, ale nejvýhodnější je to v případě lodní zaoceánské dopravy. To však není jediné využití kontejnerů, ze kterých lze sestavit jeden modulární celek sloužící jako kanceláře na stavbách nebo skladové prostory. Základem těchto dočasných i trvalých jednoduchých staveb jsou obytné a sanitární kontejnery od firmy Pegas container.

Jaké výhody mají obytné kontejnery?

Předností kontejnerového uspořádání je mobilita, jelikož kontejnery nevyžadují žádné zvláštní zemní úpravy a v případě potřeby je lze snadno přemístit na jiné místo. Proto jsou obytné kontejnery využívány nejvíce na stavbách, neboť je možné z nich rychle sestavit jeden celek sloužící jako kanceláře. K dalším výhodám kontejnerů firmy Pegas container je třeba zařadit perfektní kvalitu a nízkou energetickou náročnost. Díky modulárnímu a stavebnicovému systému kontejnerů je lze stavět jak k sobě, tak na sebe. Jedinou podmínkou je pouze srovnat terén a připojit kontejner na inženýrské sítě. Jak sanitární, tak obytné kontejnery je možné od firmy Pegas container buď koupit nebo pronajmout.

Praktické využití obytných kontejnerů

Nejčastějším se obytné kontejnery využívají k rychlému vytvoření zázemí na stavbách, jelikož po jejím dokončení se mohou přemístit na další stavbu. Dále je možné je využít jako vrátnice nebo sídlo firmy. Stavebnicového systému lze využít i k dlouhodobému účelu a vybudovat tak například školu, školku, prodejnu, knihovnu či restauraci. V poslední době nejsou výjimkou ani rodinné domky, nebo využití kontejnerů pro rekreační účely.

Kontejnery jako sklady

Uspořádáním kontejnerů na sebe lze ušetřit skladovací plochy. Skladové kontejnery lze v prázdném stavu pomocí jeřábu stohovat, čímž mohou firmy rychle a účelně vyřešit své skladové hospodářství bez nutnosti budovaní zpevněných ploch nebo stavění skladových hal.

Related Posts