Pokud potřebujete provést jakékoliv zemní práce Praha a okolí včetně vybudování základů rodinného domu, případně jakékoliv bourací práce, pak je pro vás nejlepším řešením objednat si tyto činnosti u nové mladé firmy Bagrování Praha. Zemní práce se ale netýkají pouze základů domů včetně budování základové desky, ale zahrnují nejrůznější činnosti jako je přemísťování zeminy, hloubení otvorů a další.

Čím je Bagrování Praha charakteristické?

Pro zemní práce disponuje jednak potřebnou těžkou mechanizací, a jednak bohatými zkušenostmi v této oblasti. Proto může nabídnou nejrůznější práce související s úpravou terénu jak pro firmy, tak pro jednotlivce. Každému klientovi se vždy snaží splnit každý jeho požadavek a na každou zakázku nasazuje tu nejvhodnější techniku. Spokojenost klienta je pro firmu tou hlavní odměnou. Jelikož je každá zakázka pro Bagrování Praha vždy tou nejdůležitější, provádí zemní či bourací práce Praha v případě potřeby i o víkendech nebo v nočních hodinách za umělého osvětlení vlastními zdroji. Firma provádí bourací práce a demolice malých staveb i rozsáhlých komerčních objektů.

Nabídka zemních prací

  • přemísťování a rozhrnování zeminy, štěrku a jiných materiálů
  • bagrování do hloubky až 4m a hrubé i finální úpravy terénu
  • bourací práce tvrdých armovaných betonů, asfaltů a jiných povrchů
  • hloubení pro základy rodinných domů, výkopové práce pro základy plotů, pro bazény nebo kanalizace
  • příprava ploch pro pokládku zámkové dlažby včetně její realizace
  • dovoz zeminy, štěrků, písku a betonu
  • pronájem velkoobjemových kontejnerů na hlínu, stavební suť, odpad a jejich odvoz

Základy rodinných domů

Firma provádí nejen výkopové práce, ale také následnou realizaci základové desky. Všechny základy rodinných domů začínají vytýčením stavby dle dokumentace, pokrčují skrývkou vrchní vrstvy, zemními pracemi pro základové pásy. Následuje navrstvení kamení a zalití základových pásů betonem. Uvnitř základu ze ztraceného bednění se rozvedou odpady, voda a vše ostatní. Vnitřní prostor se poté zaveze a zhutní, naklade se štěrk, položí kari sítě a posledním krokem je vylití celé základové desky betonem Cemex.

Related Posts