Díky tepelnému čerpadlu budete ve svém domě šetřit na nákladech na vytápění. Navíc jej můžete doplnit o řízené větrání, které vás bude stát výrazně méně než samostatně instalované větrací systémy. Pokud si pořídíte čerpadlo s vrty, umožní vám to získání klimatizace, která pracuje celoročně bez provozních nákladů.

Nabídka čerpadel

Ostravská firma Centrum tepelných čerpadel, s.r.o. se zabývá projekcí, kompletní dodávkou a instalací různých druhů ekologického vytápění. Vedle tepelných čerpadel zajišťuje také realizace zdravotechniky, podlahových systémů, dodávky topných těles, solárních kolektorů a ventilačních systémů. Pro rodinné domy, ale i pro bytové domy, sportovní haly, úřady a školy zajišťuje od technických konzultací, zpracování projektové dokumentace, montáž technologie až po následný servis. V oblasti tepelných čerpadel spolupracuje Centrum s firmou NIBE ENERGY SYSTEMS CZ, která je významným výrobcem tepelných čerpadel. Díky této spolupráci může Centrum dodávat tepelná čerpadla umožňující vytápění, ohřev vody, ohřev bazénu, ale také větrání či chlazení, to vše úsporným způsobem, který je navíc šetrný k životnímu prostředí.

Typy tepelných čerpadel

Nejčastějšími typy jsou tepelná čerpadla země voda a vzduch-voda. K provozu první varianty je potřeba provést hlubinné vrty nebo použít plošné kolektory. Tato čerpadla využívají teplo obsažené v zemi nebo ve spodní vodě. Teplo odebírají ze zahrady pomocí plastových hadic plošně uložených pod povrchem a naplněných nemrznoucí směsí, která přenáší teplo ze země do tepelného čerpadla. V porovnání s klasickými systémy na fosilní paliva lze takto ušetřit na vytápění a ohřevu teplé vody až 80% nákladů. Typ vzduch-voda je volen v případě, kdy není možné provádět na pozemku hlubinné vrty nebo budovat zemní kolektory.

Rekuperace

Při běžném větráním okny v bytech a rodinných domech dochází k velkým tepelným ztrátám. Těm lze zamezit instalací systému řízeného větrání s rekuperací, které zajistí dostatek čerstvého vzduchu.

Princip rekuperace spočívá ve zpětném získávání tepla z odpadního vzduchu, kdy je teplo při větrání předáno čerstvému vzduchu, který je do obytných prostor přiváděn již předehřátý. Kromě snížení nákladů na vytápění znamená rekuperace také trvalé snížení vlhkosti v objektu.