V současné době je jednou z nejdražších položek bydlení platba za energie.

Pokud se rozhodujete pro nové bydlení, zkuste zvážit nízkoenergetický dům.

Co vlastně znamená pojem „nízkoenergetický dům“?

Nízkoenergetické domy se vyznačují nízkou spotřebou energie při vytápění.

Hlavní výhody bydlení:

 • nízká spotřeba tepla při zimním vytápění
 • nižší náklady na vytápění domu
 • nižší závislost na růst cen energií
 • kratší topná sezóna
 • cenová dostupnost
 • příjemné klima v interiéru v zimním i letním období

Velikost úspor

Výši úspor nelze určit přesně, neboť se odvíjí od celé řady faktorů, které souvisejí přímo s konkrétní stavbou.

Faktory ovlivňující úspory:

 • velikost stavby
 • použitý materiál
 • zdroj vytápění (tepelné čerpadlo, solární panely, plynový kotel)

V čem tkví podstata domu?

Tento typ domu funguje na principu „pokud z domu nic neunikne, není potřeba tam nic doplňovat“, případně využít alternativní zdroj pro doplnění.

 • Pozemek

Lokality v severních oblastech s menším počtem slunečných dnů a chladnějším počasím budou mít jiné nároky na stavby, než ty v jižních částech, kde je tepleji a více slunečných dnů.

Také orientace stavby vzhledem ke světovým stranám je důležitá.

 • Tvar domu

Tento typ staveb je tvarově jednoduchý, nemá žádná zalomení ani zbytečné výklenky, balkony, arkýře a podobně. Čím je tvar složitější, tím větší je ochlazovaná část domu a tím je vyšší spotřeba vytápěné energie.

 • Materiál

Materiál na obvodový plášť (stěny), střechu, okna, dveře, ale i podlahy by měl mít velmi dobré tepelné vlastnosti, jež pomůžou zamezit tepelným ztrátám.

Nevýhody domu

Nevýhodou by mohl být počáteční vyšší vklad na výstavbu domu. Jeho výše závisí na konkrétním druhy stavby – velikosti, použitém druhu materiálu, zdroje vytápění a dalších technologiích.