Prodej nemovitosti bez využití realitní kanceláře nebo právníka vám ušetří spoustu peněz, ale pouze pokud rozumíte papírování. Prodej bytu či domu v České republice – zvláště pak prodej bytu v Praze, může být překvapivě složitý a časově náročný. A pokud se nevyznáte ve vlastnických právech, lze učinit spoustu chyb.

Zatímco si většina lidí nakonec najme právníka nebo realitního makléře, aby jim pomohl vše vyřídit, existují i věci, které můžete udělat sami. A další záležitosti vám zprostředkuje rychlý prodej bytu v Praze.

S čím začít?

Zkontrolujte si doklady. Vždy začněte svým číslem vlastnictví a listem vlastnictví (obvykle kupní smlouvou), kde najdete většinu potřebných informací. Projděte si návrh smlouvy a ujistěte se, že je v pořádku. Poměrně často se podepisuje několik smluv – včetně rezervační a kupní smlouvy spolu s úschovou.

Zvýšenou pozornost věnujte platebním podmínkám a kupní ceně. Po podpisu kupní smlouvy požádejte o převod zapsaného vlastnictví v katastru nemovitostí. Poté se předává nemovitost protokolárně a zaplatí se případná dlužná daň z příjmu.

Co je při prodeji bytu klíčové?

Při prodeji bytu jsou klíčové bezchybné smlouvy. S prodejem nemovitosti je spojeno mnoho papírování a tyto smlouvy jsou vzájemně propojené. Je nutné, aby se vše řádně shodovalo. Nesoulad zapříčiní jen a jen právní překážky.

Pokud si prodej řídíte zcela sami, měli byste si kupní smlouvy nechat vypracovat alespoň odhad ceny bytu.

První smlouvou, která se podepisuje, je zpravidla rezervační smlouva. Ta později zavazuje prodávajícího a zájemce o koupi kupní smlouvou. Tato smlouva je důležitá, protože pokud jedna ze stran kdykoli smlouvu poruší, opravňuje druhou stranu k pokutě stanovené ve smlouvě, která má kompenzovat její výdaje. Nenastanou-li závažné okolnosti, které by bránily uskutečnění koupě, navazuje na rezervační smlouvu – smlouva kupní.

Ta musí opět obsahovat veškeré informace o obou stranách i samotné nemovitosti. Její součástí by měla být i dodatková doložka upřesňující další záležitosti, např. předání bytu, též nazývaná jako předávací protokol.

Pokud jde o prodej nemovitosti, je cena nemovitosti před převodem vlastnického práva uložena do úschovy. To má zabránit tomu, aby kupující odmítl zaplatit za byt poté, co na něj byl již převeden v katastru nemovitostí. Tím si zajistíte cestu k tomu, že můžete cenu navýšit. Máte perfektně připravené podklady.