Pokud navštěvujete knihovny nebo galerie a výstavy, setkáte se s galerijními závěsnými systémy dodávanými firmou Ceiba. Jejich účelem je vytvořit podmínky k uložení knih ve veřejných knihovnách, nejrůznějších písemností v archivech, k zavěšování obrazů nebo k prezentaci různých produktů. Ve všech těchto prostorách se uplatňují galerijní závěsné systémy.

Na co se Ceiba zaměřuje?

Cílem této společnosti je vytvářet podmínky pro ochranu, opravy, restaurování a záchranu nejrůznějších písemných památek. Jedná se především o knihy a různé dokumenty, které jsou významným nosičem informací a kulturních hodnot každého národa. Proto je důležité i prostředí a galerijní závěsné systémy, které pomáhají tyto hodnoty uchovat pro další generace. Knihy a další písemnosti jsou pro každý národ dokladem jeho existence, historie, vzdělanosti a kulturní vyspělosti. Společnost Ceiba byla založena v roce 1997 jako velkoobchod a maloobchod s materiály a vybavením pro potřeby knihoven, archívů, muzeí a galerií. Vedle galerijních závěsných systémů se zaměřuje také na potřeby pro restaurátory, knihaře a instituce, které se zabývají zpracováním, archivací či restaurováním knih a jiných papírových dokumentů.

Varianty závěsných systémů

Například se jedná o výstavní systémy v podobě klip rámů a nástěnek, prezentačních stojanů, panelových systémů, výstavních stěn nebo propagačních bannerů. V knihovnách není potřebný pouze knihovní nábytek, ale také prostředky pro opravu knih jako jsou lepidla, samolepící produkty, nebo materiál k balení knih. Dále jsou to pomůcky do regálů, regálové rozřaďovače, signaturní etikety a kolečka či tiskárny štítků. Důležité jsou také prvky ke značení a orientaci pracovníků knihoven i jejích návštěvníků.

Elegantní a užitečná autofolie

Autofolie dodá automobilu na efektním vzhledu, ovšem její instalace na autoskla má i řadu praktických důvodů. Zadržují až 99% UV záření čímž chrání posádku i interiér vozidla a v letních měsících se vnitřek vozu nepřehřívá. Pomáhají vytvořit soukromí a snižují průhled do vozu. Autofolie mají i bezpečnostní význam v případě rozbití skla, které folie drží pohromadě.

Related Posts