Daň z nemovitosti doznala některých změn, které platí pro letošní rok. Jejich znalost může být proto pro mnohé lidi užitečná.

Kdy podat daňové přiznání z nemovitosti

Obecně je termínem pro podání daňového příznání z nemovitosti 31. leden 2018. Tento termín platí pro každého, kdo v roce 2017 nabyl do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Mimo to se tento termín týká i toho, kdo v minulém roce provedl zásadní úpravy na své nemovitosti, které se mohou na výši daně podepsat. Jedná se například o změnu rozlohy nemovitosti či předělání pole na stavební parcelu.

V případě promeškání termínu, začínají se od šestého dne navyšovat penále v hodnotě 0,05% ze stanovené daně za každý den. Tak se lze dostat maximálně na 5% hodnoty daně a maximálně 300 tisíc Kč.

Zaplacení daně

Posledním možným dnem, kdy lze daň uhradit, je 31. květen 2018. Pokud částka, kterou máte uhradit, přesáhla 5 tisíc Kč, máte možnost si platbu rozložit na dvě splátky. Pak je nutné první polovinu zaplatit do 31.5.2018 a druhou do 30.11.2018.

Platbu lze provést několika způsoby:

  • hotovostně přímo na pokladně finančního úřadu
  • převodem z účtu na účet
  • poštovní složenkou
  • platbou přes SIPO

Větší počet nemovitostí

Pokud někdo vlastní více nemovitostí, lze problém rozdělit do dvou případů. První je, pokud se všechny nemovitosti nacházejí v jednom kraji. Pak stačí podat jedno daňové příznání za celý kraj. Jsou-li nemovitosti v krajích odlišných, pak je nutné podat daňové přiznání v každém kraji zvlášť a zaplatit jednotlivě za každou nemovitost.

Výše daně v r.2018

Výpočet lze rozdělit do dvou skupin. První je výpočet daně z pozemků a druhou z daně ze staveb a jednotek. V obou případech hraje roli kromě údajů o pozemku či stavbě také počet obyvatel v obci, kde se nemovitost nachází. Obce si stanovují tzv. místní koeficient.

Koupě a prodej nemovitosti

Pokud jste v pozici kupce či prodejce nemovitosti, bude vás zajímat daň z převodu nemovitosti 2018, daň z nabytí nemovitosti, případně také dědická daň.

Related Posts