Pokud hledáte kvalitní stavební servis, nemusí to být vždy nejsnazší. Najít kvalitní a spolehlivou stavební společnost je totiž snem mnoha osob. Neztrácejte svou naději, kvalitní stavební servis totiž opravdu existuje.

Stavební servis

Pokud hledáte stavební servis, obraťte se na pkservin.cz, který je schopen zajistit komplexní inženýring staveb a inženýring projektů jako servis pro investory i stavebníky. Za ně zajišťuje zejména technickou přípravu, komunikaci s projektanty a architekty, dále také kontrolu kvality a nákladů při realizace novostaveb, rekonstrukcí či oprav různých druhů staveb.

Inženýrská činnost

Stavební servis připraví na základě dohody s klientem podklady pro celou stavbu, tedy cenové, technické i smluvní. Příprava staveb se týká například technické pomoci při řízení stavebních projektů, přípravy harmonogramu stavby, řízení stavebních projektů od záměrů až k užívání, zpracování rozpočtů, organizaci výběrových řízení na dodavatele stavby atd. Jedná se tedy o komplexní služby, které zahrnují i přípravu právní. S právním zástupcem klienta totiž koordinují také smluvní vztahy.

Technický dozor

Stavební servis se samozřejmě týká také technického dozoru. Nabízí vám kontrolu stavby odborným technickým dozorem. Bez spolehlivého stavebního technika by se totiž stavba mohla výrazně prodražit a zbytečně zkomplikovat. Úkolem technického dozoru je dohlédnout na soulad prováděných prací se všemi vyhotovenými dokumenty. Kontroluje také technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku.

Odborné vedení

Stavební servis se postará také o odborné vedení stavby. Rozdíl v osobě stavebního dozoru a odborného vedení stavby je v oprávnění, ale také v náplni dané činnosti. Tato činnost je ovšem nabízena výjimečně a nahrazuje funkci stavbyvedoucího zodpovědného za celou realizaci stavby.

Related Posts