V životě existuje mnoho případů, kde je nutné vyřídit si trvalý pobyt. Může však nastat situace, kdy bydlíte v podnájmu, avšak majitel nemovitosti nesouhlasí s vaším trvalým pobytem. Můžete mít pochopitelně trvalý pobyt nahlášený na úřadě, avšak to s sebou nese dost velké nepříjemnosti, jež nejsou všichni ochotni respektovat. My pro vás ale máme velice jednoduché řešení, jak adresu trvalého pobytu jednoduše získat.

Jak objednat službu trvalého pobytu?

Zřídit si trvalý pobyt je velice snadné, stačí navštívit internetové stránky www.muj-trvaly-pobyt.cz. Vyberte si vhodnou lokalitu, tarif a jednoduše vyplňte objednávku. Obratem vám bude připravena smlouva a souhlas k trvalému pobytu. Všechny dokumenty vám budou zaslány emailem ke schválení. Konečné vyjádření si můžete vyzvednout v sídle společnosti nebo se odešlou na konkrétní adresu.

Jak se k trvalému pobytu přihlásit?

Pokud budete mít v ruce souhlas s trvalým pobytem, ještě to neznamená, že jste jej skutečně dostali. Od specializované společnosti dostanete pouze souhlas o poskytnutí trvalého pobytu, který musíte předložit spolu s vyplněným přihlašovacím lístkem na Městském úřadě Prahy 6 nebo v Litvínově. Tiskopis dostanete přímo na úřadě a až poté si můžete zažádat na nový občanský průkaz.

Kam nahlásit změnu trvalého pobytu?

Díky všemožným synchronizacím systémů státní správy nebudete muset změnu trvalého pobytu nahlašovat na finančním úřadě, na katastru nemovitostí a na živnostenském úřadě. Naopak zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení tuto změnu nahlásit musíte, a to co nejdříve.

Následné ohlašovací povinnosti již jsou volitelné. Například pokud vlastníte motorové vozidlo, nahlaste změnu bydliště na registru vozidel. Stejná situace bude panovat na úřadu práce v případě sociálních dávek nebo na registru řidičů, pokud s bydlištěm měníte i obec uvedenou na řidičském průkazu.

Změna adresy trvalého pobytu je opravdu jednoduchá. Nyní již víte, jak na to.