Započala nedávno demolice na vašem pozemku a vy si lámete hlavu, kam pak převezete stavební odpad či jak ho zlikvidujete? Lámat si hlavu nemusíte v případě, že jste demoliční práce nechali na firmě Stavby – demolice a bourání s.r.o. Firma se totiž postará jak o demoliční práce, postará se taky o následný odvoz stavební suti, která vznikne. Pokud jste však nenechali demolici na zmíněné firmě, pojďme si položenou otázku zodpovědět.

Demoliční odpad nebo jakýkoli stavební odpad, který vznikne, nelze zlikvidovat tak, že ho hodíte do popelnice u domu. Popelnice nejsou určené na tento druh odpadu, důvodem je možné poškození svozové techniky nebo lisu, pakliže prochází odpad ještě lisováním. Demoliční odpad je určený na skládky, kam by se měl po provedení demolice odvézt.

Jak jsme ale zmínili, je daleko lepší, když se o demoliční odpad postarají profesionálové, i kdybyste za to měli zaplatit. Součástí stavební suti můžou být nebezpečné materiály, jako je třeba eternit nebo azbest, který poškozuje lidské zdraví. Zmiňované nebezpečné materiály se vyskytují hlavně ve zdech starších domů, v minulosti se používaly velice často. Tehdy se ještě nevědělo, jakou hrozbou pro lidské zdraví jsou. Jednotlivé materiály nejsou škodlivé, dokud se s nimi nezačne manipulovat. A tak i svoz stavebního odpadu proto ponechte na odbornících.

Stavební odpad se musí třídit

Podle statistik tvoří stavební odpad skoro polovinu všech produkovaných odpadů na území České republiky. I když to zní hrozně, pravdou je, že jeho drtivá většina bývá řádně zpracována a recyklována. Běžný stavební odpad, v němž se nenachází nic nebezpečné, lze dokonce dobře roztřídit. Za to vám dokonce na skládce poděkují, navíc si díky tomu nebudou účtovat tak obrovské poplatky.

Běžný stavební odpad bez nebezpečných látek se třídí na zeminu, kamení, beton, na cihly a na směsný stavební odpad.

Co je to směsný stavební odpad?

Ptáte se, co je to směsný stavební odpad? Pod směsný stavební odpad spadá všechno, co není zemina, kamení, beton nebo cihly. Můžou to být třeba dlaždice, tašky, keramika, asfalt, také dřevo nebo plasty.