37530_495_37530_490_37530_486_37530_484__vyr_478_vyr_188teplovzdusny_vymenik_tepla_velky_l