Stavitelé rodinných domů ale i jiných objektů, které lze připojit na veřejnou kanalizaci, mají problém s odpadními vodami vyřešen. Jiné to je v místech, kde kanalizace zavedena není. Pak nezbývá než zvolit mezi žumpou a jímkou. Do betonové jímky umístěné u domu jsou pak odváděny veškeré odpadní vody a splašky z domácnosti.

Proč zvolit betonovou jímku?

O výhodnosti a kvalitách betonových jímek svědčí fakt, že patří na trhu k nejžádanějším. Ideální jsou betonové jímky již hotové, které vám dodavatel doveze a usadí přímo na připravené místo. Zákazník se na realizaci betonové jímky podílí pouze vyhloubením potřebné jámy, ovšem i tyto práce si může objednat. Firma Dobré žumpy má bohaté zkušenosti s montáží betonových jímek a realizuje i betonové jímky Hradec Králové. Jímka z betonu je nejlepší volbou pro majitele rodinného domu, který nelze připojit k veřejnému kanalizačnímu systému vedoucímu do městské či obecní čističky odpadních vod. Na rozdíl od propagovaných domácích čističek je betonová jímka naprosto bezúdržbová a nemusíte se starat ani o to, zda vypouštíte do jímky saponáty. Jedinou péčí je pravidelné vyprazdňování jímky fekálním vozem.

Popis betonové jímky

Jímka má podobu hermeticky uzavřené nádoby, která je dokonale nepropustná. Firma Dobré žumpy

má ve svém sortimentu jímky hranatého tvaru a dodává k nim i betonový nástavec, nepřejezdovou desku, bezpečnostní betonový poklop a betonový komín pro odvod plynů. Za příplatek je možné si objednat litinové víko, přejezdovou desku nebo zařízení k měření hladiny obsahu jímky. Zejména bezpečnostní betonový poklop má velký význam jednak z hlediska zabránění vzniku jiného odpadu do jímky, a jednak slouží k odčerpávání obsahu jímky.

Další charakteristika jímek

Kvalitu, nepropustnost a dlouhou životnost zaručuje vyztužený beton. V případě potřeby lze betonové jímky vzájemně spojovat a tak získat větší objem. Betonové jímky Liberec i jiné mají objemy až do 12 krychlových metrů. Při jejich montáži provádí dodavatel i penetrační nátěr. Uložení jímky do vybagrované jámy provádí firma Dobré žumpy bezplatně pomocí hydraulického ramene.

Related Posts